top of page

Leven met de natuur

Waar natuur, boer & mens samen weer floreren

Terug naar onze natuur

In harmonie met mens, dier én natuur.

Wat leuk dat je hier bent. Bereid je voor op een reis naar het hart van de Zevenbergjes, waar natuur, herstellende landbouw en gemeenschap samen floreren. Een plek om in verbinding te komen met jezelf, de natuur en elkaar.

Ons verhaal

Terug naar onze natuur

Nederland heeft prachtige natuurlijke landschappen, maar versnippering van natuurgebieden bedreigt de vitaliteit van onze ecosystemen. Dieren hebben moeite in habitats die te klein zijn ze te ondersteunen, wat leidt tot menselijk ingrijpen om ecosystemen gezond te houden. Maar het antwoord hiervoor is niet simpelweg het uitbreiden van een natuurgebied; het is het verbinden van bestaande natuurgebieden.(Bron)

'We erkennen dat de dieperliggende oorzaak van versnippering de menselijke ontkoppeling van de natuur is.'

Het verbinden van natuurgebieden

Door versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen we grotere, gezondere leefgebieden voor wilde dieren creëren. Maar onze aanpak gaat dieper. We erkennen dat een dieperliggende oorzaak van deze versnippering de menselijke ontkoppeling van de natuur is, door verstedelijking, industrialisatie en technologische ontwikkelingen.

Ontkoppelt van de natuur

Deze ontkoppeling heeft geleid tot een gebrek aan begrip, respect en verbondenheid met de natuur, waardoor het menselijke bestaan niet meer in harmonie samengaat met de natuur en mensen er minder goed voor zorgen. Daarom bouwen we niet alleen kleine natuurwoningen; we bevorderen een diepe verbinding met de natuurlijke wereld. 

Leven met de natuur

Leven te midden van de natuur is fundamenteel voor het herstellen van onze band met de natuurlijke wereld. We geloven dat het integreren van wonen met de natuur ons en de natuur weer in balans brengt. Wanneer de natuur ons thuis wordt, hechten we meer waarde aan het behoud van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke habitats. Zo worden we hoeders van de natuur en beschermen we het voor toekomstige generaties.

Een super positief terugkoppelmechanisme

Naarmate de natuur gedijt, doen wij dat ook. Door een diepere verbinding met de natuur te bevorderen, ontstaat er een cascade van voordelen, van verbeterde mentale gezondheid en een verhoogd gevoel van gemeenschap tot meer verbinding met de natuur. Dit is de visie van de Zevenbergjes: een terugkeer naar onze wortels, met de natuur als ons kompas.

Onze missie

Terug naar onze natuur

Bij de Zevenbergjes is onze missie duidelijk:

een gemeenschap creëren met 4-7 huishoudens in 3 kleine natuurwoningen en een bestaande woning met een gemeenschappelijke ruimte, moestuin, voedselbos en natuurgebied op de rand van Noordwest Veluwe.

 

Een plek die in lijn staat met wie we werkelijk zijn; samen streven we naar een plek waarin we onze diepste waarden, behoeften en talenten kunnen uiten en ontwikkelen.

  • Een plek waarin het vanzelfsprekend is dat je bent wie je echt bent en stimuleert om je volledige potentieel te benutten. 

  • Een plek waar overvloed heerst; dat er voldoende middelen, kansen en welzijn is voor iedereen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen of van de planeet. En ook een mindset van overvloed, waarbij we delen, samenwerken en elkaar ondersteunen om een harmonieuze en welvarende gemeenschap te creëren. 

  • Een plek waar we streven naar gelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid, zodat alle mensen, alle dieren en de natuur op de plek kunnen floreren.

Vanuit ieders uniciteit en kracht. 

Onze 7 Kernwaarden

1.

Oerspronkelijke wereld pioniers

Pionieren om in harmonie met de natuur te leven, oude kennis herontdekken en duurzame levenswijzes bevorderen.

2.

Lokaal samenvoorzienend

Zelfvoorzienend op lokaal niveau voor basisbehoeften, zoals voedsel, energie en materialen.

3.

Natuurinclusief

Ontwerp- en levensstijl die menselijke activiteiten en architectuur integreert met ecosystemen, bevordert biodiversiteit en minimaliseert negatieve impact.

4.

Vanuit vrijheid verbonden

Individuele autonomie binnen een verbonden gemeenschap. Mensen zijn vrij om hun eigen keuzes te maken, en verbinden zich tegelijkertijd door gedeelde doelen en waarden.

5.

Samenleven

vanuit het hart

Zorgen voor elkaar en vanuit liefde & compassie met elkaar omgaan.

6.

Bewust zijn

Bewust zijn van de innerlijke wereld (zoals emoties, gedachten, en behoeften).

7.

Onvoorwaardelijk

jezelf zijn

Jezelf zijn zonder voorwaarden. Ruimte om je gedachten, gevoelens en emoties vrijuit te kunnen uitten.

Ons plan

Op dit moment brengen we onze missie tot leven aan de noordwest flank van de Veluwe.

Hier, te midden van weelderige bossen, creëren we kleine natuurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte en gedeelde voorzieningen (moestuin, voedselbos, e.d.).

Uiteindelijk zal de Zevenbergjes thuis zijn voor vier tot zeven huishoudens, elk levend in harmonie met de natuur.

image-3.jpg

Ontdek jouw plek

Ben je klaar om je eigen natuurwoning te bouwen aan de rand van de Veluwe?
Deel je onze passie voor natuur, ecologisch bouwen en gemeenschap?
Lees dan snel verder:

Je voelt dat het anders kan. Om weer te leven zoals het bedoeld is om te leven. in overeenstemming met wie je echt bent! Je bent bereid om de wereld te laten zien dat het kan, door het te doen. En zelf de verandering te zijn die je wilt zien. 

  • Je gaat aan op de droom (datgene wat je hierboven hebt kunnen lezen). Voor deze droom wil jij volledig gaan! 

  • Je bent ondernemend. Hebt ambitie om je eigen natuurwoning te bouwen en actief bij te dragen aan het gezamenlijke erf. 

  • Je wilt hoeder zijn van de natuur en samen bijdragen aan het bevorderen hiervan. 

  • Je hebt eigen geld tot je beschikking en/of hebt toegang tot investeerders om onafhankelijk van het bankensysteem te zijn. 

  • Je leeft op een holistische manier met betrekking tot je eigen gezondheid, zowel fysiek, mentaal als spiritueel. 

  • Je wilt het leven vieren! 

 

Ben jij degene die op alle punten aansluit en zelf een natuurwoning wilt bouwen? Klik dan op onderstaande knop om naar de vragenlijst te gaan en dan zullen wij contact met je opnemen:

Gelieve alleen op afspraak langs te komen :)

Meer weten?

Ontdek meer over:

Bos
Vrienden van Zevenbergjes
bottom of page