top of page
magazine-ree-het-zomerwild-4-800x450.jpg.webp

Natuur

Ontwikkeling van ruim 11 voetbalvelden aan natuur, natuurinclusieve landbouw & 2 verbindingszones

Rust en ruimte voor mens, dier en natuur

In dit natuurgebied worden 2 ecologische verbindingszones gerealiseerd, ruimte voor natuurinclusieve landbouw en een voedselbos.
 

Ecologische verbindingszones

Op het terrein worden 2 ecologische verbindingszones gerealiseerd. Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden. Door ecologische verbindingszones wordt het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk gemaakt. Ecologische verbindingszones maken de natuurgebieden weerbaarder wanneer de omstandigheden slecht zijn. Wanneer een populatie in een slechte periode achteruit gaat, dan bestaat het risico dat een kritische ondergrens overschreden wordt waardoor een organisme verdwijnt. Doordat ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met elkaar verbinden, dragen ze bij tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort.

Natuurinclusieve landbouw

Ook wordt er ruimte gegeven aan boeren in de straat om te boeren op het terrein ter bevordering van de natuur. Bijvoorbeeld koeien uit de omgeving die door de weidegebieden grazen of de aanleg van een wildakker. Dit bevordert het gebiedsproces Veenhuizerveld vanuit de provincie Gelderland.

Voedselbos

Het voedselbos is puur bedoeld voor de behoefte van de toekomstige bewoners. Klik op de link onder de tekst om een video te zien, waarin wordt uitgelegd wat een voedselbos is (1:35). Een voedselbos biedt volgens het rapport Green Deal Voedselbossen veel kansen. ‘Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt voor multifunctioneel ruimtegebruik. De productie van voedsel en grondstoffen kan hand in hand gaan met sociale meerwaarde als gezondheid, educatie en recreatie. En bovendien vervullen voedselbossen, net als natuurlijke bosecosystemen, een breed scala aan ecosysteemdiensten. Waarom geen natura 2.000? Een voedselbos rijkt verder dan natura 2000 eisen. In een natura 2000 gebied zijn namelijk maar een beperkt aantal soorten aanwezig en een voedselbos beschikt over vele malen meer soorten. Dit versterkt de weerbaarheid van dit gebied en versnelt het herstel van ecosystemen. Ook kan het een bijdrage leveren aan het wild in de omgeving.

bottom of page