top of page
  • Foto van schrijverJeroen de Wit

Unieke kans: Met de gemeente aan de slag

Bijgewerkt op: 14 sep. 2023

Na het zien van de plek waren we erg enthousiast geworden. Samen met 2 andere geïnteresseerden besloten we het vooronderzoeksrapport op te stellen om deze aan de gemeente te presenteren. Na een aantal besprekingen en het doorlezen van het functieveranderingsbeleid van de gemeente Barneveld, leverden we ons rapport de volgende maand nog in.


Dit was ons plan in een notendop

Hieronder kun je een stukje uit het vooronderzoek lezen dat ons plan samenvatte:


‘In dit plan willen we de bestemming agrarisch (paardenhouderij) veranderen in natuur & natuurinclusieve landbouw. Daarvoor wordt de milieuvergunning (het houden van 20 paarden en kleinvee) ingeruild voor een klein woonrecht. De drie leegstaande schuren (1.030m2) zullen worden gesloopt. Het vermindert een stukje stikstofproblematiek, draagt bij aan het woningtekort en versterkt de omgevingsvisie. Het gebied bevindt zich namelijk in een groene ontwikkelingszone.


Onze wens is dan om verdeeld over het bouwvlak van de schuren (7.200m2), zes Tiny houses en één kleine woning te realiseren. Bij voorkeur zoveel mogelijk met (her)gebruik van natuurlijke materialen. Deze huisjes worden natuurinclusief gebouwd om te voldoen aan de gebiedsvisie. Binnen het plangebied is ook een ecologische verbindingszone opgenomen. Dit zal de verbinding worden tussen het bos aan de westkant en het bos aan de oostkant van het perceel.

Hieronder ziet u een visuele weergave van dit plan met daarin de huidige situatie en de nieuwe situatie (zie figuur 1 en 2).’

Tijdens het schrijven van ons plan ontdekten we dat het terrein op de rand van een groene ontwikkelingszone ligt. Dit zou betekenen dat het makkelijker zou kunnen zijn om een agrarische bestemming te veranderen naar natuur en we hier vanuit de provincie Gelderland een afwaarderingssubsidie voor zouden kunnen ontvangen. Met deze subsidie wordt de waardedaling die plaatsvindt als de bestemming van agrarisch wordt veranderd naar natuur, vergoed.


Na een intensieve maand overleggen en het vooronderzoeksrapport tussen de kerstmaaltijden door te hebben geschreven, laten we het nu over aan de gemeente Barneveld of dit een gewenste ontwikkeling is. Van de eigenaresse hebben we hiervoor 2 maanden de tijd gekregen, voordat de plek op de vrije markt beschikbaar komt. Fingers crossed!

Hoe de gemeente reageerde op dit plan, lees je in de volgende blog: Uitslag van het vooronderzoek


21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page